Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ανακατασκευη οδων Κυπρου και τμηματος Εθναρχου Μακαριου"

Δημοσίευση: 17 Μαϊ 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου” προϋπολογισμού μελέτης 120.967,74 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, ( περιλαμβάνεται αναθεώρηση 356,90€ )με CPV – 45233123-7.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 37.309,36 € (χωρίς ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 83.301,48 € (χωρίς ΦΠΑ)
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies