Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων 2022-2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 26 Ιαν 2023
Αντικείμενο του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας διαφόρων κτισμάτων ή περιφράξεων του Δήμου Καβάλας, λαμβάνοντας τα μέτρα που προτείνονται από την Υπηρεσία Δόμησης κάθε φορά

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανάπλαση πλατείας Νεαπόλεως στην περιοχή των Ποταμουδίων"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας- προσπελασιμότητας στην πλατεία Νεαπόλεως που περιβάλλεται από τις οδούς Μοσχοπουλίδου, Καλλιόπης, Σερδάρογλου και Ομονοίας.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Συντηρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων 2022 - 2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Νοε 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 01 Νοε 2022
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας».

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή για την εκπόνηση μελέτης για την Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Οκτ 2022
Ο Δήμος Καβάλας, Νομού Καβάλας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική και λειτουργική αναβάθμιση παραλιακής οδού Περιγιαλίου»,.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας 2022-2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 20 Οκτ 2022
Αντικείμενο του έργου είναι ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή υποκείμενης βάσης οδοστρωσίας, ρείθρων, κρασπέδων, προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2022-2023"

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Οκτ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2022"

Ημ/νία δημοσίευσης: 13 Οκτ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την ανάθεση του έργου "Κατασκευή παιδικών χαρών"

Ημ/νία δημοσίευσης: 06 Σεπ 2022
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση του έργου "Κατασκευή παιδικών χαρών" προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές
Ρυθμίσεις Cookies