Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για όλους περιόδο...

Ανακοίνωση πρόσληψης (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Ιουλ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καβάλας

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Απρ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας YE Εργατών, στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία), με σύμβα...

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαρ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2022 έως 30-9-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Φεβ 2022
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της Ανακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΟΧ 3/2021, η οποία αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔ...
Ρυθμίσεις Cookies