Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικης Κοινοτητας Καβαλας

Δημοσίευση: 11 Ιαν 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 11 Ιανουαρίου 2019

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 30565/2014 εγκύκλιο 43 του Υπουργείου Εσωτερικών, κεφ. στ΄
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας που θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ», για διοργάνωση αγώνων ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.
  2. Έγκριση ή μη 4ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25, στην Παναγία Καβάλας.
  3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο επί ανώνυμης παρόδο της οδού Ξεναγόρα, λόγω αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
  4. Έγκριση πρακτικού της 118ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας
 Φωτεινή Κόγια