Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Δημοτικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 12 Φεβ 2024

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   
Αριθμός Πρόσκλησης: 4            
                                                                    
                                                                                               Καβάλα 9 Φευρουαρίου  2024
                      
Π ρ ο ς            
        
1) κ. Δήμαρχο Καβάλας                                           
2) Μέλη της Δημοτκής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας
3) Εκπρόσωποι Δημοτικών Παρατάξεων
4) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Καβάλας
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023, τις υπ΄αρ. 374/Α.Π.:39135/30-05-2022 & 488/Α.Π.:35496/25-4-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 2/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ.775/10-01-2024 απόφαση Δημάρχου Καβάλας
                                               

        π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

 
στη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στο Δημαρχείο Καβάλας, σύμφωνα με τα εξής θέματα:
 

 1. Έγκριση Πρόσληψης ωφελούμενων στο Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔΔΥΠΑ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 2. Έγκριση επιμήκυνσης χρόνου επιχορήγησης του Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης της Δ.ΥΠ.Α για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών κατά 12 μήνες.
 3. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας στον Τόπειρο Ξάνθης για τον 3ο/2024.
 4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών για την ανέγερση Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην περιοχή Περιγιαλίου στο Δήμο Καβάλας».

 
 

 
 

                                                                                                        Ο Πρόεδρος
                                                                                               της Δημοτικής Επιτροπής
 
 
                                                                                                   Ιωάννης Προμούσας
                                                                                                 Αντιδήμαρχος Καβάλας

 

Ρυθμίσεις Cookies