Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την Προμηθεια "Προτυπο Συστημα εγκαιρης ενημερωσης αλιεων και παρακολουθησης των επιπτωσεων της κλιματικης αλλαγης στην παρακτια ζωνη του Δημου Καβαλας"

Δημοσίευση: 13 Μαϊ 2022
O Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΚ2ΩΕ6-ΕΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Πρότυπο Σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά τμήμα, εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 206.495,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (256.053,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με CPV 38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά), 48000000-8 Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής, 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies