Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προμηθεια Υλικων Κηπευτικης, Λιπασματων & Φυτοπαθολογικου Υλικου ετους 2022

Δημοσίευση: 09 Μαϊ 2022
Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας Υλικών Κηπευτικής, Λιπασμάτων & Φυτοπαθολογικού Υλικού έτους 2022, προκειμένου ο Δήμος Καβάλας να καλύψει τις ανάγκες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Καβάλας Το φυτοπαθολογικό υλικό και τα λιπάσματα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και την ευρωστία του φυτικού υλικού αντίστοιχα.

Ο Δήμος Καβάλας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών στις 16-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Είκοσι Εννιά χιλιάδες Τριάντα ευρώ (29.030,00€) χωρίς Φ.Π.Α ήτοι Τριάντα Τέσσερις χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Επτά ευρώ και Ενενήντα Έξι λεπτά (34.997,96€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies