Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την προμηθεια καυσιμων για τις αναγκες του Δημου Καβαλας & των Νομικων Προσωπων

Δημοσίευση: 09 Νοε 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 481/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, με διάρκεια Δώδεκα (12) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του
κάθε τμήματος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 1.765.001,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2.188.601,75 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με ρήτρα αναθεώρησης 10%, ποσού 218.860,18 με ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού (συμπ/νης της ρήτρας αναθεώρησης) 2.407.461,93 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies