Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την αναθεση των υπηρεσιων: "Παραθεση εδεσματων (catering)"

Δημοσίευση: 17 Οκτ 2022
Ο Δήμος Καβάλας βάσει της με αριθμ. 450/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΡΞΔΖΩΕ6-ΧΛΣ) με θέμα «Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση των πιστώσεων» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών με θέμα «Παράθεση εδεσμάτων (catering) βάσει της υπ΄ αριθ. 450/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Κων/νου Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies