Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου για παροχη Προγραμματων καταρτισης ευαλωτων κοινωνικα ομαδων του Τομεα Τουρισμου - Πολιτισμου

Δημοσίευση: 17 Μαϊ 2021
Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την 167/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΒΥΩΕ6-8Η8) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" (ΟΠΣ 5031235  ), εκτιμώμενης αξίας 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 0% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 17/06/ 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
 
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies