Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για υπηρεσιες φροντιδας αδεσποτων ζωων συντροφιας

Δημοσίευση: 02 Δεκ 2021
Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στην υπηρεσία Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, πρόκειται να αναθέσει τις εργασίες σε ιδιώτη για να συνδράμει συμπληρωματικά στο συνεργείο του Δήμου Καβάλας στις ενέργειες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καβάλας, και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33777/30-11-2021 Εσωτερικό Σημείωμα από το Γραφείο Δημάρχου, ώστε να συμπεριληφθεί και ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Καβάλας του Ν. 2716/1999 στην παρούσα πρόσκληση, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, στις 08-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 : 00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 1ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies