Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Επεκταση δικτυων οδικου φωτισμου και συντηρηση δικτυων φωτισμου Δημου Καβαλας 2019"

Δημοσίευση: 04 Ιουλ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 80.645,16 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση 6,71 €), με CPV - 45310000-3.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
  • Κατηγορία ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 75.414,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
  • Κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ,με προϋπολογισμό 5.224,45 € (χωρίς ΦΠΑ).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια