Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Δημοπρασια για την εκμισθωση του πρωην Κοινοτικου Σφαγειου Κρηνιδων

Δημοσίευση: 07 Απρ 2023
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων και συγκεντρώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας, επί της οδού Παλαιολόγου 4 και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του πρώην Κοινοτικού Σφαγείου Κρηνίδων που βρίσκεται σε δημοτική έκταση στο 14Ο χλμ. επί της Εθνικής οδού Καβάλας – Δράμας στη θέση ”Κεντρικόν”, όπου διασταυρώνεται ο δρόμος του δημοτικού διαμερίσματος Φιλίππων με την Eθνική οδό.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για τρία (3) έτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως. Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, προς τον Δήμο Καβάλας το ποσό των διακοσίων ευρώ (200)€ μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και μεταξύ 1ης και 15ης και θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμάριθμο. Η μη καταβολή του μισθώματος εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιφέρει τις κατά το νόμο προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων Νο 2, επί της Κ. Παλαιολόγου 4, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. τηλ.: 2513500072, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies