Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ενεργειακη Αναβαθμιση Γυμνασιου - Λυκειου Κρηνιδων"

Δημοσίευση: 08 Απρ 2022
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄) και του  Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Κρηνίδων» προϋπολογισμού μελέτης 1.612.903,22 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 60.142,78€ και απολογιστικά 3.600,00€), CPV – 45214200-2.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies