Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Ανανεωσεις-Αναβαθμισεις-Συντηρησεις χωρων πρασινου Δημου Καβαλας ετους 2020"

Δημοσίευση: 24 Ιουν 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “ Ανανεώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις χώρων πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2020” προϋπολογισμού μελέτης 59.979,84 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 0,44 €)  με CPV – 45112710-5.


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Συνοδευτικα Αρχεια