Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου: "Αποκαταστασεις οδοστρωματων Δημου Καβαλας"

Δημοσίευση: 04 Αυγ 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας” προϋπολογισμού μελέτης 138.709,68 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνονται  αναθεώρηση 0,19 €)  με CPV – 45233120-6.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/8/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 

Συνοδευτικα Αρχεια