Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη Αναδοχου του εργου: "Βελτιωση προσβασης σε γεωργικη γη του Δημου Καβαλας"

Δημοσίευση: 09 Οκτ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας” προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 158,86 €) με CPV – 45233120-6.
 

Συνοδευτικα Αρχεια