Ανακοινωσεις

Διακηρυξη ανοιχτου ηλεκτρονικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρησεις Δημοτικων κτιριων Δημου Καβαλας ετους 2019"

Δημοσίευση: 03 Απρ 2019
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου    “Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019” προϋπολογισμού μελέτης 120.967,74 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 0,15 €) με CPV – 45212410-3.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 6.256,15 € (χωρίς ΦΠΑ),
2) Κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 6.048,39 € (χωρίς ΦΠΑ),
3) Κατηγορία ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 6.048,33 € (χωρίς ΦΠΑ),
4) Κατηγορία ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 18.145,25 € (χωρίς ΦΠΑ),
5) Κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, με προϋπολογισμό 12.096,79 €
6) Κατηγορία ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 24.046,96 € (χωρίς ΦΠΑ),
 (χωρίς ΦΠΑ),
7) Κατηγορία ΜΟΝΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 24.193,56 € (χωρίς ΦΠΑ),
8) Κατηγορία ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 24.132,16 € (χωρίς ΦΠΑ),

Συνοδευτικα Αρχεια