Ανακοινωσεις

Προσκληση - Ανακοινωση για την διενεργεια κληρωσης ΜΗΜΕΔ "Αρση επικινδυνοτητας επικινδυνων κτισματων ετους 2019"

Δημοσίευση: 11 Φεβ 2019
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
 
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
 
Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 18-02-2019 και ώρα 10:00 στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Κύπρου 8 (Κίτρινο Κτίριο-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή
των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Άρση Επικινδυνότητας Επικινδύνων Κτισμάτων έτους 2019», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθρου 221
του Ν.4412/2016.
Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 99.999,83 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας