Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την αναδειξη αναδοχου του εργου "Συντηρηση αρδευτικων δικτυων, λειτουργια & ανακατασκευη αντλιοστασιων αρδευσης 2021"

Δημοσίευση: 21 Απρ 2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αρδετικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2021» με προϋπολογισμό 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία: 1) Μηχανολογικές Εργασίες με προϋπολογισμό 11.000,00 €   (χωρίς ΦΠΑ), 2) Ηλεκτρολογικές Εργασίες με προϋπολογισμό 11.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 3) Δίκτυα με προϋπολογισμό 12.215,18 € (χωρίς ΦΠΑ), 4) Χωματουργικά με προϋπολογισμό 2.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 5) Εργασίες Συντήρησης με προϋπολογισμό 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), 6) Οικοδομικά με προϋπολογισμό 3.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η παραλαβή του σφραγισμένου έντυπου της οικονομικής προσφοράς  θα γίνεται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας οδός Κ. Παλαιολόγου 4, 15/04/2021 μέχρι την 22/04/2021. Πληροφορίες στο τηλ. 2513500257, mail: tsikoudis@kavala.gov.gr, κ. Τιμολέων Συκούδης. Τα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη κλπ) διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  0στις  26/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας οδός Κ. Παλαιολόγου 4 – 2ος όροφος, με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α Ν. 4412/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι 1.200,00 € η οποία θα απευθύνεται στο «Δήμο Καβάλας» και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από  Έκτακτα Ειδικευμένα έσοδα (ΣΑΤΑ) σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.0003.
.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies