Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Διακηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου για την προμηθεια γραφικης υλης, αναλωσιμων ειδων μηχανογραφησης, φωτοτυπικων, φαξ και φωτοτυπικου χαρτιου

Δημοσίευση: 22 Απρ 2019
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας», έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν η  «προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας για το έτος 2019», τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 57.558,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies