Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη ενστασεων

Δημοσίευση: 17 Ιουλ 2020
Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 29-06-2020 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ή μη ως διατηρητέων τεσσάρων κτιρίων που βρίσκονται στην Καβάλα: α. του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αριστοφάνους 12-12α, β. του κτιρίου επί των οδών Αριστοφάνους 11 και Σοφοκλέους γ. του κτιρίου επί της οδού Αισχύλου δ. του κτιρίου επί των οδών Αισχύλου 6 και Σοφοκλέους και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 10, κτήριο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων, στην είσοδο του κτιρίου και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Ιωάννης Ιακωβίδης