Ανακοινωσεις

Χαρακτηρισμος κτιριου ως διατηρητεο- υποβολη αντιρρησεων

Δημοσίευση: 05 Μαϊ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           
Τμήμα Μελετών & Έργων
Καβάλα, 05-05-2020
Αρ. πρωτ. 10573
         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων η από 30-10-2019 αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης της Πρ/νης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτισμού του Υπουργείου Μα-Θ, που αφορά στον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου: α. του κτιρίου που βρίσκεται επί της πλατείας Καραολή 36 και β. του κελύφους του κτιρίου επί της πλατείας Καραολή 34 στην Παναγία Καβάλας, φερόμενο ως ιδιοκτησία για το α. των  Σ. Στεφανίδη, Ε. Τζιάρα και Δ. Στεφανίδη και για το β. αγνώστων ιδιοκτητών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν.4067/12, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Κύπρου 10, κτήριο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της αιτιολογικής έκθεσης που βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων, έξω από το κτίριο του Δημαρχείου και να υποβάλλουν σε ένα μήνα από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Ιωάννης Ιακωβίδης

Συνοδευτικα Αρχεια