Ανακοινωσεις

Ανακοινωση αποφασης τροποποιησης σχεδιου πολης στη πλατεια Καπνεργατη

Δημοσίευση: 08 Ιαν 2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με την υπ’αρ.938/2018 απόφαση του, γνωμοδότησε για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης Καβάλας στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ  και στην ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗΣ και συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17/7/1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καλούμε τους ενδιαφερομένους να προσέρχονται στην Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης του σχεδίου και να υποβάλλουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της δεύτερης δημοσίευσης της παρούσης τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους.

Συνοδευτικα Αρχεια