Εργαλεία για ΑΜΕΑ
 • Μεγέθυνση Γραμμάτων
 • Σμίκρυνση Γραμμάτων
 • Υψηλή Αντίθεση
 • Αντιστροφή Χρωμάτων
 • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
 • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
 • Επαναφορά

Αιτησεις & δικαιολογητικα

Ανθρωπινο Δυναμικο

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Απευθύνεται σε όσους έχουν ή είχαν υπαλληλική σχέση με το Δήμο Καβάλας
Την ευθύνη για την ορθότητα/πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών έχει η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας

Αναγνωριση Προυπηρεσιας σε δημοσιο φορεα

Αφορά σε ενδιαφερόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μόνιμους και ορισμένου χρόνου
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
Έντυπο Αίτησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά
 1. Υπηρεσιακή Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος, την σχέση εργασίας που είχε, την ειδικότητα του, το ωράριο εργασίας του (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και αν ο φορέας απασχόλησης εντάσσεται στις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 7 του Ν.4354/2015.
 2. Αντίγραφα Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
 3. Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης από το gov.gr  όπου θα δηλώνεται το εξής:                                 "Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αιτείται να αναγνωρισθεί δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος του"
 4. Αντίγραφο Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα  (για προϋπηρεσία μέχρι το έτος 2002)
 5. Έκδοση βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ (για προϋπηρεσία μετά από 01/01/2002) στη σελιδα του e-ΕΦΚΑ
Η αίτηση και τα απατούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε με φυσική παρουσία, είτε ταχυδρομικώς στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Καβάλα)
Αρμοδιο γραφειο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού personnel@kavala.gov.gr 2513 500111, 112, 113, 114, 115

Βεβαιωση Προυπηρεσιας ΙΔΟΧ στον Δημο Καβαλας

Αφορά σε ενδιαφερόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Απαραιτητα Δικαιολογητικα
Έντυπο Αίτησης
Να συμπληρωθούν αναλυτικά όλα τα διαστήματα που εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος καθώς και με ποιό πρόγραμμα προσλήφθηκε.
Η αίτηση και τα απαiτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Καβάλα)
Αρμοδιο γραφειο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού personnel@kavala.gov.gr 2513 500111, 112, 113, 114, 115
Ρυθμίσεις Cookies