Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση προσληψης Προσωπικου με συμβαση διμηνης διαρκειας

Δημοσίευση: 24 Ιουν 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ–
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ»

 
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Την υπ’ αρ. 66/2021 απόφαση Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης–
Προσχολικής Αγωγής Καβάλας» με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών για τη Λειτουργία Προγράμματος Ημερήσιας
Απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τους θερινούς μήνες.
 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ό τ ι
 
Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας ειδικότητας
1. ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης δύο άτομα (2)
2. ΠΕ Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής ένα άτομο (1)
3. ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) ένα άτομο (1)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις διατίθενται και υποβάλλονται στο Γραφείο Διεύθυνσης «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης– Προσχολικής Αγωγής Καβάλας», Τσολάκη και Σερδάρογλου, περιοχή Ποταμουδίων.

Η επιλογή ειδικοτήτων θα γίνει ανάλογα με τη συμμετοχή και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Βεβαίωση ανεργίας
5. Προϋπηρεσία
6. Άλλα τυπικά προσόντα όπως μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, γνώση Ηλ.Υπολογιστή κλπ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης– Προσχολικής Αγωγής Καβάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΙΛΗΜΩΝ ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies