Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση προσληψης 25 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με συμβαση εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου

Δημοσίευση: 26 Ιαν 2024
Πρόσληψη, έως 25 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Καβάλας στη Διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την δημοσίευση της, κατά τις ώρες 8:00 -14:00. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά στο email:sports@kavalagreece.gr . Για πληροφορίες: Οικονομίδου Ελένη 2510247350.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies