Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

ΣΜΕ 1/2024 Ανακοινωση Αποτελεσματων προσληψης προσωπικου

Δημοσίευση: 16 Απρ 2024
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα για την έγκριση πρόσληψης 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έργο με τίτλο: "COPE: Coherent Place-based Climate Action (Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το Κλίμα) του προγράμματος URBACT IV με κωδικό 20288".


Η διάρκεια της Σύμβασης είναι από την υπογραφή αυτής  με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος (31-12-2025).
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies