Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

ΣΜΕ 2/2024 Ανακοινωση Αποτελεσματων προσληψης προσωπικου

Δημοσίευση: 16 Απρ 2024
Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα Απορριπτέων για την πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έργο με τίτλο: "DIGIMEDFOR: Digital tools and technology systems for the sustainable management of Mediterranean forest resources"(Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου) του προγράμματος Horizon με κωδικό GA101081928».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση  κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, ΤΚ 65403 Καβάλα και εξετάζεται από την Υπηρεσία.
 
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies