Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης εικοσι (17) Υ.Ε. Εργατων για Πυροπροστασια

Δημοσίευση: 12 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων, ειδικότητας YE Εργατών, στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντα (5) μηνών από 8/5/2024 έως 7/10/2024.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει από 15/04/2024 έως 17/04/2024 στο Γραφείο Προσωπικού (Παλαιολόγου 4, 3ος όροφος, πάνω από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας).

Με την αίτηση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγω, β) δεν έχω κώλυμα από ποινική καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) έχω την ελληνική ιθαγένεια ή κατέχω πιστοποιητικό ελληνομάθειας (μόνο για υποψηφίους πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) και δ) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies