Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης ενος ατομου ΠΕ Διοικητικου - Οικονομικου για το εργο COPE

Δημοσίευση: 21 Μαρ 2024
Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «COPE: Coherent Place-based Climate Action Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το Kλίμα) του προγράμματος URBACT IV”» με κωδικό 20288.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ.65403, Καβάλα, υπόψη κας Αρνίδου Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 2513500114, 111), από 22/03/2024 έως και 31/03/2024.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies