Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης ενος ατομου για το εργο JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance

Δημοσίευση: 30 Απρ 2024
"JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance" του προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»)  με κωδικό 101100919.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, υπόψη κ. Βερβέρα Νικόλαου (Τηλ. Επικοινωνίας : 2513500101) από 01/05/2024 έως και 10/05/2024.
 

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies