Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης ενος ατομου για το εργο Cities4Her

Δημοσίευση: 29 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making" του προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»)».με κωδικό 101088190.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ.65403, Καβάλα, υπόψη κ. Βερβέρα Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2513500101), από 30/04/2024 έως και 09/05/2024.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies