Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση προσληψης ενος ατομου ΠΕ Μηχανικων Περιβαλλοντος

Δημοσίευση: 09 Μαϊ 2024
Ο Δήμαρχος ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου (ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «CURE+ Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture» (Κέντρα για την Επανάχρηση και Ανακατασκευή Αστικών Αποβλήτων) με κωδικό 81290315.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ.65403, Καβάλα, υπόψη κ. Βερβέρα Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2513500101), από 03/05/2024 έως και 20/05/2024.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies