Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοινωση Προσληψης ενος ατομου με ειδικοτητα ΠΕ Διοικητικου - Οικονομικου

Δημοσίευση: 03 Νοε 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decisionmaking" του προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»)», χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (15/01/2025), εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έργου στην κατηγορία «Προσωπικό» και το έργο εξακολουθεί να είναι ενταγμένο).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ.65403, Καβάλα, υπόψη κας Αρνίδου Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 2513500114, 115), από 04/11/2023 έως και 13/11/2023.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies