Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Αποτελεσματα για την προσληψη ενος ατομου με συμβαση μισθωσης εργου

Δημοσίευση: 24 Μαρ 2021
Σήμερα, 24/03/2021 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) αναρτήθηκαν oι πίνακες κατάταξης, επιλεγέντος, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 4759/23-02-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΜΕ 1/2021.
            Η προαναφερόμενη Ανακοίνωση εκδόθηκε κατόπιν της υπ΄αριθμ. 30/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
            Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
            Η ένσταση  κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 10, ΤΚ 65403 Καβάλα και εξετάζεται από την Υπηρεσία.

Συνοδευτικα Αρχεια

Ρυθμίσεις Cookies