Ανακοινωσεις

Ανακοινωση αποτελεσματων 86 ατομων ΥΕ με συμβαση εργασιας ορισμενου χρονου

Δημοσίευση: 31 Αυγ 2020
Σήμερα, 31/08/2020 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) και στον διαδικτυακό τόπο του δήμου (www.kavala.gov.gr) αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 20782/20-08-2020 Aνακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΟΧ 2/2020, η οποία αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίρρηση ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών,  η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: personnel@kavala.gov.gr.
 

Συνοδευτικα Αρχεια