Ανακοινωσεις

Ανακοινωση αποτελεσματων ΣΜΕ -1/2019 μισθωση εργο Cherish

Δημοσίευση: 31 Δεκ 2020
Σήμερα, 31/12/2020 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) αναρτήθηκαν oι πίνακες κατάταξης, επιλεγέντος, απορριπτέων και ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 32633/10-12-2020 Eπαναπροκήρυξης Ανακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΜΕ 1/2019.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η ένσταση  κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αποστέλλεται με συστημένο φάκελο στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 10, ΤΚ 65403 Καβάλα και εξετάζεται από την Υπηρεσία.
 

Συνοδευτικα Αρχεια