Ανακοινωσεις

Ανακοινωση αποτελεσματων ΣΟΧ1/2019 προσληψης 6 ατομων με συμβαση ορισμενου χρονου στον Δημο Καβαλας

Δημοσίευση: 17 Δεκ 2019
Σήμερα, 17/12/2019 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κύπρου 10) αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες επιλεγέντων, απορριπτέων και ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων της αριθ. πρωτ.
35525/05-11-2019 Aνακοίνωσης του ήμου Καβάλας με αριθμό ΣΟΧ 1/2019. Η προαναφερόμενη Ανακοίνωση εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 23320/05-11- 2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Συνοδευτικα Αρχεια