Ανακοινωσεις

Διορθωση ανακοινωσης προσληψης ενος ατομου με συμβαση μισθωσης εργου

Δημοσίευση: 25 Οκτ 2019

Διόρθωση επί της περίληψης Ανακοίνωσης της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Making Spend Matter» του Προγράμματος URBACT III
 
Ο Δήμος Καβάλας προβαίνει
 
στη διόρθωση της υπ’αριθμ. 33500 / 17-10-2019 Περίληψης Ανακοίνωσης ως προς τα αντικείμενα γνώσης
χειρισμού Η/Υ στο ορθό: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου και (iv) παρουσιάσεων.

Ως εκ τούτου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται εκ νέου από 26/10/2019 έως και 04/11/2019.

 
Ο Δήμαρχος Καβάλας

Θεόδωρος Μουριάδης

Συνοδευτικα Αρχεια