Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης ενός ατόμου για το έργο JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance

Ημ/νία δημοσίευσης: 30 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local ...

Ανακοίνωση Πρόσληψης είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 17 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών το...

Ανακοίνωση Πρόσληψης είκοσι (17) Υ.Ε. Εργατών για Πυροπροστασία

Ημ/νία δημοσίευσης: 12 Απρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δ...

Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2023 Πίνακας Κατάταξης - Επιλογής της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Ημ/νία δημοσίευσης: 29 Μαρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών...

Ανακοίνωση Πρόσληψης ενός ατόμου ΠΕ Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το έργο DIGIMEDFOR

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Μαρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο "DIGIMEDFOR: Digital tools and technology systems for the sustainable managemen...

Ανακοίνωση Πρόσληψης ενός ατόμου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για το έργο COPE

Ημ/νία δημοσίευσης: 21 Μαρ 2024
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο COPE: Coherent Place-based Climate Action (Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για ...
Ρυθμίσεις Cookies