Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών Δήμου

Ημ/νία δημοσίευσης: 24 Ιαν 2023
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών Δήμου για την χρήση 2023 & Σύνταξη Ισολογισμού Οικονομικών ετών 2022 και 2023

Ανακοίνωση Πρόσληψης σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 11 Ιαν 2023
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του...

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Δεκ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης για όλους περιόδο...

Ανακοίνωση πρόσληψης (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ημ/νία δημοσίευσης: 27 Ιουλ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καβάλας

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργατών

Ημ/νία δημοσίευσης: 14 Απρ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, ειδικότητας YE Εργατών, στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πυροπροστασία), με σύμβα...

Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

Ημ/νία δημοσίευσης: 28 Μαρ 2022
Ο Δήμαρχος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2022 έως 30-9-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Αποτελέσματα για την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμου Καβάλας

Ημ/νία δημοσίευσης: 10 Φεβ 2022
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της Ανακοίνωσης του Δήμου Καβάλας με αριθμό ΣΟΧ 3/2021, η οποία αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔ...
Ρυθμίσεις Cookies