Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Τουριστικης Αναπτυξης & Προβολης

Δημοσίευση: 05 Ιουλ 2024
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 4 Ιουλίου 2024

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Καβάλας
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α') και την υπ’ αριθ. απόφαση 38/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 1η συνεδρίαση έτους 2024, της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με το ακόλουθο θέμα:

 Σχέδιο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας του έτους 2024.

Τα επισυναπτόμενα της εισήγησης μπορείτε να τα διαβάσετε ή να τα κατεβάσετε από τον παρόντα σύνδεσμο https://we.tl/t-mshwnFOxPv

Σας κοινοποιούμε τα μέλη της Επιτροπής με τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Παναγιώτης Αγγελίδης
 
 
Ρυθμίσεις Cookies