Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Τουριστικης Αναπτυξης και Προβολης

Δημοσίευση: 29 Νοε 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Καβάλα, 29 Νοεμβρίου 2019

Προς τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010, τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α')  και την υπ’ αριθ. 483/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην συνεδρίαση έτους 2019, της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με το ακόλουθο θέμα:
 
  • «Ενημερωτική συζήτηση επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2020, του Δήμου Καβάλας».
 
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
   Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
 
 
Kωνσταντίνος Πεφάνης
 
 
 
 
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να κληθεί αναπληρωματικό μέλος.