Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση συνεδριασης Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 13 Νοε 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 17

Καβάλα, 13 Νοεμβρίου 2023

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 3/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 549/10-1-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας και το υπ΄αριθ. πρωτ. 32036/14-12-2022 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Προσκαλείσθε
 
στην 17η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη, διά ζώσης στο Δημαρχείο, στις 11.00 πμ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμου οδού που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Παναγίας, Καβάλα (από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Θ. Πουλίδου 71) έως τον λιμένα της πόλης).
3. Γεωερευνητικές εργασίες στην περιμετρική οδό Καβάλας.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης για το 2ο θέμα συνίσταται στo γεγονός ότι λόγω της αποκόλλησης που προκλήθηκε, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενος πεζούς και όσον αφορά στο 3ο θέμα επείγει η ολοκλήρωση των μελετών για την περιμετρική και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 15 Νοεμβρίου.

 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Κυριάκος Σταυρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies