Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Προσκληση συνεδριασης Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 15 Σεπ 2023
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 15

Καβάλα, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 3/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 549/10-1-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας και το υπ΄αριθ. πρωτ. 32036/14-12-2022 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 
Προσκαλείσθε
 
στην 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη, διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13.00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849/24-03-2023 (ΦΕΚ 1954/26-03-2023 Τεύχος Β΄) με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου οικοδομής επί της οδού Δαγκλή 6, Καβάλα
2. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος επί της οδού Τενέδου 19, Καβάλα
3. Ορθή επανάληψη εισήγησης σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Φωτήλα, έμπροσθεν του υποκαταστήματος της Alpha Bank, για την αποτροπή στάθμευσης επ’ αυτού.

 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Κυριάκος Σταυρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies