Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Ποιοτητας Ζωης

Δημοσίευση: 29 Απρ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 10

Καβάλα, 13 Μαϊου 2022

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 3/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 549/10-1-2022 απόφαση Δημάρχου Καβάλας. 
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2022
ημέρα Tετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ., διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω
θέματα:

1. «Χώροι αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου»
2. Έγκριση ερυθράς στην οδό Αμφιτρίτης Καβάλας
3. Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΄΄ που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» για
λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.


Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
Κυριάκος Σταυρίδης
Αντιδήμαρχος Καβάλας
 
Ρυθμίσεις Cookies