Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Διαβουλευσης

Δημοσίευση: 02 Δεκ 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                     
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10                                                                                     
Ταχ. Κώδ.: 65403                                                                                          
Τηλέφωνο: 2513500163
E-mail: program@kavala.gov.gr                                 Προς: Μέλη
Πληροφορίες:  Ν. Σιδηροπούλου                      Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 
Έχοντας υπόψη:
  1. Την υπ. αρ. 573/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, περί συγκρότησης της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018
  
Ανακοινώνουμε ότι
 
Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου του έτους 2022 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας έτους 2023».

Γίνεται μνεία στο ότι, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση της Επιτροπής θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή 9/12/2022) την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλα τα τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής ή τα αναπληρωματικά τους.
 
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies