Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Διαβουλευσης

Δημοσίευση: 14 Οκτ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                     
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10                                                                                     
Ταχ. Κώδ.: 65403                                                                                          
Τηλέφωνο: 2513500163
E-mail: program@kavala.gov.gr                                 Προς: Μέλη
Πληροφορίες:  Ν. Σιδηροπούλου                      Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Πίνακας Αποδεκτών
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:
 
  1. Την υπ. αρ. 573/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, περί συγκρότησης της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018
  Ανακοινώνουμε ότι
 
Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου του έτους 2021 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας με θέμα «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022».

Γίνεται μνεία στο ότι, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση της Επιτροπής θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη 26/10/2021) την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλα τα τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής ή τα αναπληρωματικά τους.

 
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης
Ρυθμίσεις Cookies