Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Επιτροπης Διαβουλευσης

Δημοσίευση: 28 Νοε 2019
                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                      
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                         
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10                                                                                      
Ταχ. Κώδ.: 65403                                                                                        
Τηλέφωνο: 2513 500163
E-mail: program@dkavalas.gr                                            
Πληροφορίες:  N. Σιδηροπούλου
 
 Καβάλα, 27 Νοεμβρίου 2019             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:
  1. Την υπ. αρ. 573/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018.
Ανακοινώνουμε ότι
 
 Την  Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου του έτους 2019 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καβάλας».
 
Γίνεται μνεία στο ότι, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση της Επιτροπής θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο 7/12/2019 την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
 
Παρακαλούνται να παρευρεθούν όλα τα τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής ή τα αναπληρωματικά τους.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Κωνσταντίνος Πεφάνης

Συνοδευτικα Αρχεια