Εργαλεία για ΑΜΕΑ
  • Μεγέθυνση Γραμμάτων
  • Σμίκρυνση Γραμμάτων
  • Υψηλή Αντίθεση
  • Αντιστροφή Χρωμάτων
  • Ανοιχτόχρωμο Φόντο
  • Ευανάγνωστη Γραμματοσειρά
  • Επαναφορά

Ανακοινωσεις

Συνεδριαση Εκτελεστικης Επιτροπης

Δημοσίευση: 16 Δεκ 2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρόσκλησης: 11

Καβάλα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
 
1. Ιακωβίδης Ιωάννης
2.  Μουμτσάκης Απόστολος
3.  Παπαδόπουλος Θεόδωρος
4.  Παππάς Λεωνίδας
5.  Σταυρίδης Κυριάκος
 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4555/2018
 
π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε
 
στη 11η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, διά ζώσης ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στο Δημαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 78 του ν. 4954/2022, με τα παρακάτω θέματα:
 
  1. Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας 2021 - 2023 (Α’ Φάση).
  2. 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.


Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας
Ρυθμίσεις Cookies